IJSVOGEL VAN LUCAS GASSEL ALS OPMERKZAME SPIEDER VAN HET LEVEN

 

Auteur Dr. Gerard Trienekens ziet zich als de ijsvogel op het schilderij van Lucas Gassel, De Kopermijn, uit 1544 (zie boekomslag). Het diertje ziet de kleine visjes en hagedissen, boven en onder water, en heeft daarnaast overzicht over al wat er op het hele terrein zich afspeelt. De talrijke facetten aldaar door de schilder afgebeeld kunnen in zijn geheel gezien worden als metafoor voor het zeer diverse gebeuren in het leven van de schrijver. In de inleiding refereert hij aan de vraag van Dr. Jan van Hoek of er op juridisch gebied niet veel meer aan de hand is dan een  braakproef bij de verdachte van diefstal in Gassels paneel van De kopermijn. Trienekens antwoord was dat het mannetje zwaar de klos was en veroordeeld wordt tot verdrinking.  Met meer dan tien aanwijzingen rond de procesgang staaft hij zijn mening. 

Het boek ‘Gezien door de IJsvogel. Tachtig jaar leven en beleven in verhalen’ wordt op 4 juni om 10.30 uur ten doop gehouden in de serre van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. Het telt bijna 600 pagina’s en is zeer bijzonder door de enorme hoeveelheid van thema’s en onderwerpen die aan de orde komen en samen via meerdere tijdsbeelden een overzicht opleveren van een leven lang zelf meemaken en vooral heel bewust waarnemen. Ook het gefocust zijn op diefstal en vervolging, ofwel de moraal, keert in zijn verhalen terug door extra aandacht voor ‘goed en kwaad’.

Gerard Trienekens is in 1941 geboren in Boekel. Na het gymnasium bij de Norbertijnen in Heeswijk en zijn studie aan de universiteiten van Münster (Theologie en Filosofie) en Nijmegen (Geschiedenis, Macro-economie en Staatsrecht) werd hij leraar geschiedenis in Valkenswaard en Roermond en vervolgens docent en onderzoeker bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Zijn spraakmakende proefschrift ‘Tussen het volk en de honger’ uit 1985 over voedsel en gezondheid van het Nederlandse volk in de oorlogsjaren, 1940-1945, werd destijds verguisd, maar geldt allang als één van meest belangrijke werken over de bezettingstijd. Hij was in Utrecht specialist in agrarische en lokaal-regionale geschiedenis en ook de geschiedenis van het dagelijks leven.

De auteur is op 31 mei aanwezig bij de lezing over Lucas Gassel door Dr. Jan van Hoek in Helmondse bibliotheek. Daar is zijn  boek ook verkrijgbaar.