Stichting Genootschap Lucas Gassel

Het Genootschap is opgericht op 9 maart 2021, in opvolging van Stichting Lucas Gassel.

Het Genootschap heeft tot doel: het samenstellen en organiseren van een programma van activiteiten om de werken en het leven van de in Helmond getogen zestiende eeuwse kunstschilder Lucas Gassel, als icoon van de stad Helmond, onder de aandacht te brengen en te houden van een breed publiek, waarbij ook specifiek de jeugd wordt bedoeld; het verrichten van alle activiteiten die daartoe nodig zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting neemt in het kader van haar doelstelling als uitgangspunten:
de verdere bekendheid van- en de verbondenheid tussen Lucas Gassel en de stad Helmond te versterken; op basis van het vorenstaande en de doelstelling van de stichting het kunstzinnig, creatief-cultureel en sociaal-cultureel klimaat in de gemeente Helmond en het stedelijk imago van de gemeente Helmond te versterken; de versterking van cultuurtoerisme in- en de stedelijke economie van de gemeente Helmond.

Het Genootschap tracht haar doel te bereiken en de genomen uitgangspunten te realiseren door:

< samen te werken met daarvoor in aanmerking komende organisaties en instellingen waar wenselijk en mogelijk, onder welke in elk geval een nauwe samenwerking en afstemming met de gemeente Helmond;

< het verschaffen van informatie over alles wat omtrent Lucas Gassel bekend is, in al zijn verschijningsvormen, ook aan de jeugd via het onderwijs en / of projecten;.

< het op andere wijzen aandacht vestigen op de persoon Lucas Gassel en zijn omgeving, geplaatst in het tijdsbeeld van de stad Helmond in de zestiende eeuw;

< het (doen) organiseren van met haar doelstelling direct of indirect verband houdende activiteiten;

< het uitbrengen of laten uitbrengen van publicaties over Lucas Gassel en zijn werken;

< het aanleggen en onderhouden van een Lucas Gassel archief, dat voor publiek toegankelijk is.

Het Genootschap heeft geen winstoogmerk.

Het stichtingsbestuur bestaat uit een aantal betrokken Helmonders met een breed netwerk.

Samenstelling van het Bestuur:

  • Ger Jacobs, voorzitter
  • Bert Loerakker, penningmeester
  • Wim Raaijmakers, secretaris
  • Anne van Melis, algemeen lid
  • Leo de Bruyn, algemeen lid
  • Hans van de Laarschot, adviseur van het bestuur
  • Maartje Vos, ondersteuning bij PR en ICT