Lucas Gassel boek verschijnt op 18 oktober

Op 18 oktober verschijnt het eerste echte boek over meester-schilder Lucas Gassel. Het boek ‘Lucas Gassel meester-schilder uit Helmond’ belicht zowel de kunsthistorische als de historische kant van Gassel.

Lucas Gassel

Lucas Gassel wordt over de gehele wereld gewaardeerd als één van de eerste goede landschapsschilders. Zijn werken hangen niet alleen in de grote musea van Amerika, Europa en Oceanië maar zijn ook in handen van talrijke particuliere verzamelaars. Tot nu toe zijn slechts enkele kleine publicaties aan de 16de-eeuwse Helmonder gewijd met veelal van elkaar overgenomen feiten. Met het boek ‘Lucas Gassel, meester-schilder uit Helmond’ komt hier verandering in.

Het boek

Ger Jacobs vertelt – zoals de soet prater Lucas Gassel zelf – de wetenswaardigheden over tientallen schilderijen; de opbouw, de symboliek en de anekdotes die er bij horen. Elk schilderij van Lucas Gassel is een zoekplaatje met tal van aspecten uit het leven van de 16de-eeuwse mensen. Tijdens het lezen worden zijn beschouwingen één met de prachtige afbeeldingen, die door musea en particulieren voor het boek beschikbaar zijn gesteld. Ook wordt de Helmondse schilder geplaatst in een bredere context door een vergelijking met andere landschapsschilders uit zijn tijd aangevuld met zijn voorlopers en navolgers.

Onderzoek

Hans van de Laarschot deed onderzoek in de archieven van onder meer Helmond, Deurne, Den Bosch, Antwerpen en Brussel. De vele puzzelstukjes die dit opleverde leiden tot een nieuw en uitgebreider verhaal over Lucas Gassel. Hij hoort tot een familie, die al in de 14de eeuw in Helmond woonde en actief was in bestuur en handel. Uit het onderzoek komt een andere familielijn naar voren dan tot nu toe is aangenomen. De Van Gassels worden in het boek gerelateerd aan de historie van Helmond.

Bestellen

U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar lucasgassel@gmail.com met vermelding van naam, adres en het aantal gewenste exemplaren. Bij voorintekening vóór 4 oktober 2019 is de prijs van het rijk geïllustreerde boek € 20,00. Daarna is de prijs € 25,00.