De Lucas Gasseldag 2024

Diverse media deden verslag van Lucas Gasseldag 2024:

Bekijk hier het videoverslag van de dag.

https://www.helmondnu.nl/algemeen/algemeen/16712/lucas-gassel-van-helmont-heeft-eigen-zomereik  verslag van Henk van Dijk mbt  planting zomereik 9 maart 24 inclusief enkele foto’s.

Meer foto’s te zien bij verslag op Lucas Gassel van Helmont staat vandaag dubbel in het zonnetje – Ditisonzewijk.nl

https://www.helmondnu.nl/algemeen/algemeen/16704/ons-marij-vertelt-lucas-gassel  verslag van 9 maart 2024 van planting zomereik en opening LG toren in de column Ons Marij in Weekkrant De Loop

 

Zaterdag 9 maart a.s. zal onze Helmondse wereldbekende kunstschilder Lucas Gassel (1488-1569) op bijzondere wijze in het zonnetje gezet worden. In het Kasteelpark nabij de “liegbank” zal een eikenboom, de Lucas Gassel zomereik, geplant worden. Daarna vindt de officiële opening plaats van de door het museum ingerichte Gasseltoren in het Kasteel Museum en de werkplaats van Lucas Gassel. Beide activiteiten kwamen tot stand in samenwerking tussen de Gemeente, Museum Helmond en het Genootschap Lucas Gassel.

De Lucas Gassel Dag begint om 11.00 uur bij de hoofdingang van de Bibliotheek aan de Watermolenwal. Hier is ook de grote schildering op de kopgevel met veel elementen uit de schilderijen van Lucas Gassel te bewonderen. Daar start dan de optocht richting kasteelpark. Begeleid door het Catharinagilde en Gilde Sint Antonius Abt loopt het gezelschap achter de kar met boom via Watermolenwal, Havenplein en Kasteellaan naar de kasteeltuin. Er is ook nog een korte stop bij het bronzen borstbeeld van Lucas Gassel aan de rand van het Burgemeester Geukerspark. Na aankomst in het kasteelpark volgt de ceremoniële aanplant van de Lucas Gassel zomereik, voorafgegaan door toespraken van cultuurwethouder Marita van Lierop en voorzitter dr. Ger Jacobs van het Genootschap. Vervolgens zal de wethouder bij de zomereik een plaquette onthullen. Daarna begeven de deelnemers, waaronder Lucas Gassel, zijn vriend Dominicus Samplonius en kasteelvrouwe Catharina van Cortenbach (toneelspelers van het museum), zich naar het kasteel waar de gilden op het voorplein een vendelgroet zullen brengen.

In het kasteel gaan de genodigden naar de toren die sinds kort aan Lucas Gassel is gewijd. Bij de toren aangekomen gaan Lucas, zijn vriend Samplonius en Catharina in gesprek met cultuur-wethouder Van Lierop, directeur Esther Hartzema en Ger Jacobs. Zij zullen hen en de andere genodigden uitnodigen de toren te betreden en een speciale blik te werpen op het aan Lucas toegewezen schilderij “Het Offer van Abraham”. Nadat ook de andere deelnemers de zaal hebben bezocht zal het gezelschap nog naar de werkplaats van Lucas Gassel gaan, die op dezelfde etage van het kasteel – tot in het najaar is ingericht.

Bomenpaspoort kasteeltuin Lucas Gassel Zomereik