Lucas Gassellezing 2023

 

Elk voorjaar organiseert het Lucas Gassel Genootschap de Gassellezing. Deze  wordt dit jaar verzorgd door (Brabant)historicus Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld van de Universiteit van Tilburg. Hij doet uit de doeken welke bijzondere plaats Lucas Gassel innam in het culturele leven van hertogdom Brabant in de 16e eeuw. De lezing vindt plaats op dinsdag 18 april om 20.00 uur in de bibliotheek van Helmond, Watermolenwal 11. De toegang, via het Piet Blomplein, is gratis.

De activiteiten tijdens het Lucas Gasseljaar 2019/2020 hebben  Helmonds beroemdste kunstenaar definitief uit de schaduw van de kunstgeschiedenis gehaald.  Hij was niet alleen een belangrijke schilder in de ontwikkeling van het landschap, maar ook een prominent aanwezige kunstenaar in de 16eeeuwse samenleving, een periode die de Brabantse Gouden Eeuw wordt genoemd. In Antwerpen, maar vooral in Brussel behoorde hij tot de fine fleur van de beeldende kunstenaars, ook aan het hof.  Er werden portretten van hem gemaakt en hij werd opgenomen in het beroemde “Schilderboeck” van Carel van Mander uit 1604. Helaas werd hij, samen met veel tijdgenoten,  overschaduwd door de schilders van de 17e Hollandse Gouden Eeuw. De namen van zijn tijdgenoten Joachim Patinir en Pieter Bruegel bleven in overzichtswerken behouden, maar die van Lucas Gassel en veel van zijn collega’s kwamen helaas in de coulissen van de geschiedenis terecht.  

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld heeft met zijn onderzoek de 16e eeuwse Brabantse Gouden Eeuw opnieuw midden in de belangstelling geplaatst. Hij toont aan dat de kunstenaars uit Brabant niet zelden aan de basis hebben gestaan van Hollands glorie in de 17e eeuw. Kan hij in de Gassellezing 2023 aantonen dat Lucas Gassel een van de sterren binnen het culturele leven van het Hertogdom Brabant was?  

Nb.

Op dinsdag 18 april verzorgde professor Arnoud-Jan Bijsterveld een indrukwekkende lezing over Lucas Gassel en de Gouden Eeuw van Brabant. Zijn verhaal trok veel enthousiaste luisteraars.

Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? Bekijk dan deze Powerpoint en geniet een beetje mee!